Thông báo lịch khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng II (7g30 ngày 07/10/2018)

hòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo lịch khai giảng và tập trung nhập học lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp THCS hạng II cụ thể như sau:

  1. Thời gian khai giảng và nhập học: 7 giờ 30 ngày 07/10/2018
  2. Địa điểm : Phòng Tin học 1, Khu C
  3. Phòng ĐT&NCKH tiếp tục nhận hồ sơ THCS hạng II đến hết ngày 06/10/2018.
  4. Phiếu đăng ký: <Download>

Ghi chú: Đề nghị các học viên tập trung khai giảng và nhập học đúng ngày giờ trên.

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn