Thông báo mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Mầm non, Tiểu học và THCS khóa 4 - Năm 2018 (Nhận hồ sơ đến ngày 09/11/2018, Dự kiến khai giảng 10/11/2018)

  1. Thông báo mở lớp CDNN Mầm non, Tiểu học và THCS: Xem chi tiết
  2. Phiếu đăng ký học: Xem chi tiết
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn