Thông báo mở lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh liên kết với Trường ĐH Cần Thơ

  1. Thông báo mở lớp BD năng lực tư vấn cho học sinh phổ thông: Xem chi tiết
  2. Phiếu đăng ký học: Xem chi tiết
  3. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/12/2018
  4. Dự kiến khai giảng: 15/12/2018
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn