Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo mẫu

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số  42/TB- CĐSP

                    Sóc Trăng, ngày 26   tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo mẫu

Thực hiện theo yêu cầu trang bị nghiệp vụ cho nhân viên phục vụ chăm sóc trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non, Trường CĐSP Sóc Trăng tổ chức chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo mẫu.

1. Đối tượng

- Bảo mẫu đang phục vụ trong các cơ sở cơ sở giáo dục mầm non nhưng chưa qua đào tạo, hay người có dự định được tuyển dụng làm bảo mẫu.

- Đã học xong lớp 9 (trung học cơ sở) trở lên.

2. Thời gian, địa điểm học tập

- Thời gian học: 1, 5 tháng. Số tiêt học lý thuyết và thực hành: 250 tiết

- Học tại Trường CĐSP Sóc Trăng. Học viên được thực hành tại Trường CĐSP Sóc Trăng.

- Học lý thuyết chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật.

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
ts.stttc.edu.vn