Thông báo tuyển sinh trung cấp sư phạm hệ Vừa làm vừa học năm 2015

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số 43/TB-CĐSP

   V/v tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học năm 2015

                                            Sóc Trăng, ngày 26 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học năm 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bởi thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015, Trường CĐSP Sóc Trăng tuyển sinh trung cấp sư phạm hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 10/2015:

1. Các ngành tuyển và chỉ tiêu

  • Sư phạm Mầm non hệ 12+2chỉ tiêu 200
  • Sư phạm Tiểu học   hệ 12+2chỉ tiêu 100

2. Điều kiện và Hình thức tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT môn Văn và Toán. Thí sinh còn được kiểm tra Năng khiếu sư phạm chuyên ngành để làm căn cứ xét tuyển, nội dung kiểm tra:

- Ngành Sư phạm Mầm non: thực hành kỹ năng Hát, Kể chuyện -Đọc diễn cảm

- Ngành Sư phạm Tiểu học: Đọc, viết và diễn đạt ý tưởng.

 3. Phương thức đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp

Các ngành trên được đào tạo theo phương thức vừa làm vừa học, khóa học 2015-2017.

Tổ chức dạy học theo phương thức mỗi quý học một tháng hay mỗi tháng học một tuần. Học tại Trường CĐSP Sóc Trăng.

Tốt nghiệp khóa đào tạo, học viên được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể đăng ký liên thông lên cao đẳng hay đại học tại Trường CĐSP Sóc Trăng.

4. Học phí: Học phí áp dụng theo quy định của UBND tỉnh Sóc Trăng, thu theo năm học (không bao gồm kinh phí thực tập sư phạm và thi tốt nghiệp), học phí năm học đầu tiên là 3.800.000đ/học sinh.

5. Hồ sơ và thời hạn xét tuyển

5.1. Hồ sơ bao gồm

- Hồ sơ xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phát hành tại Phòng Đào tạo của Trường).

-  Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp THPT (học sinh tốt nghiệp năm 2015 có thể nộp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời)

-  01 Bản sao hợp lệ Giấy Khai sinh

-  02 hình 3x4 (chụp không quá 03 tháng)

-  Lệ phí xét tuyển (bao gồm lệ phí kiểm tra năng khiếu): 200.000 đồng.

Các hồ sơ trên được cho vào phong bì cỡ A4.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Nhận hồ sơ từ ngày 25/8/2015 đến ngày 25/9/2015, tại Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Sóc Trăng.

- Ngày xét tuyển Năng khiếu: 03/10/2015.

- Công bố kết quả và nhập học từ 15/10/2015

6. Liên hệ

Địa chỉ Trường CĐSP Sóc Trăng: số 139 Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên,huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại liên hệ: Phòng Đào tạo, 079 3852 597

Website: www.stttc.edu.vn,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hay This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn