Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học (liên kết Trường ĐHSP TP. HCM)

Do yêu cầu của Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh dời thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học đặt tại Trường CĐSP Sóc Trăng vào cuối tháng 5/2016. Trường CĐSP Sóc Trăng tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đến hết ngày 18/03/2016. Mọi thông tin thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng. Điện thoại: 0793.852597.

 

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn