Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học (liên kết Trường ĐHSP TP. HCM)

Lượt xem: 2458

Do yêu cầu của Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh dời thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học đặt tại Trường CĐSP Sóc Trăng vào cuối tháng 5/2016. Trường CĐSP Sóc Trăng tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đến hết ngày 18/03/2016. Mọi thông tin thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng. Điện thoại: 0793.852597.