Thông báo lịch ôn và thi tuyển sinh liên thông với Trường ĐHSP TDTT Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Phòng đào t ạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo đến thí sinh lịch ôn và thi liên thông với Trường ĐHSP TDTT Tp. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

  1. Thời gian ôn thi: từ ngày 10/06/2016 đến 19/06/2016
  2. Thời gian thi tuyển: từ ngày 22, 23/06/2016
  3. Thời gian nộp hồ sơ đến ngày: 17/06/2016
  4. Địa điểm ôn và dự thi: tại Trường CĐSP Sóc Trăng

                                                                                                                                                           Hội đồng Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn