Thông báo lịch ôn thi Đại học liên thông liên kết đào tạo với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2016

ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2016
(Liên kết đào tạo Trường CĐSP Sóc Trăng với Trường Đại học Đồng Tháp)

  1. Thời gian: 7 giờ 20 phút, ngày 14/5/2016
  2. Địa điểm:
    - Sư phạm Âm nhạc: phòng 10, khu nhà A
    - Sư phạm Tiếng Anh: phòng 17, khu nhà B
    - Sư phạm Tin học: phòng 19, khu nhà B
    - Sư phạm Giáo dục Tiểu học: phòng 20, khu nhà B

                                                                                                                                        HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn