Thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp cụ thể như sau:

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
ts.stttc.edu.vn