Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học SP Ngữ văn Khmer (liên kết Trường ĐH Trà Vinh) đến ngày 15/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ Đại học SP Ngữ văn Khmer cụ thể như sau:

  • Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2017
  • Thời gian dự kiến ôn tập sau ngày 20/05/2017
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn