Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Đồng Tháp (đến ngày 30/06/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học đến ngày 30/06/2017 cụ thể như sau:

  1. Trường ĐH Trà Vinh: ngành SP Ngữ văn Khmer
  2. Trường ĐH Đồng Tháp:

           - Liên thông đại học các ngành: Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Ngữ văn

           - Đào tạo văn bằng 2 các ngành: GD Mầm non, Ngôn ngữ Anh

 

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn