Thông báo về việc thay đổi hình thức tuyển sinh Đại học liên thông VLVH năm 2017 (liên kết với Trường ĐHSP TDTT Tp. Hồ Chí Minh)

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo về việc thay đổi hình thức tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH liên kết với Trường ĐHSP TDTT Tp. HCM cụ thể như sau:

  • Theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP TDTT TP. Hồ Chí Minh thay đổi hình thức tuyển sinh liên thông VLVH từ kết hợp thi tuyển và xét tuyển sang xét tuyển.
  • Hình thức tuyển sinh mới: Xét tuyển
    • Thí sinh nộp bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng TDTT hoặc GDTC
    • Sơ tuyển năng khiếu và kiểm tra thể hình.

Như vậy không phải xét điểm trong học bạ như đã thông báo.

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành Đại học liên thông (liên kết Trường ĐH Đồng Tháp) đến ngày 20/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ các ngành Đại học liên thông liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/05/2017.
  • Dự kiến ôn tập và thi: cuối tháng 05/2017.

Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học SP Ngữ văn Khmer (liên kết Trường ĐH Trà Vinh) đến ngày 15/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ Đại học SP Ngữ văn Khmer cụ thể như sau:

  • Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2017
  • Thời gian dự kiến ôn tập sau ngày 20/05/2017
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn