Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Đồng Tháp (đến ngày 30/06/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học đến ngày 30/06/2017 cụ thể như sau:

  1. Trường ĐH Trà Vinh: ngành SP Ngữ văn Khmer
  2. Trường ĐH Đồng Tháp:

           - Liên thông đại học các ngành: Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Ngữ văn

           - Đào tạo văn bằng 2 các ngành: GD Mầm non, Ngôn ngữ Anh

 

Thông báo về việc thay đổi hình thức tuyển sinh Đại học liên thông VLVH năm 2017 (liên kết với Trường ĐHSP TDTT Tp. Hồ Chí Minh)

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo về việc thay đổi hình thức tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH liên kết với Trường ĐHSP TDTT Tp. HCM cụ thể như sau:

  • Theo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP TDTT TP. Hồ Chí Minh thay đổi hình thức tuyển sinh liên thông VLVH từ kết hợp thi tuyển và xét tuyển sang xét tuyển.
  • Hình thức tuyển sinh mới: Xét tuyển
    • Thí sinh nộp bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng TDTT hoặc GDTC
    • Sơ tuyển năng khiếu và kiểm tra thể hình.

Như vậy không phải xét điểm trong học bạ như đã thông báo.

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành Đại học liên thông (liên kết Trường ĐH Đồng Tháp) đến ngày 20/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ các ngành Đại học liên thông liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/05/2017.
  • Dự kiến ôn tập và thi: cuối tháng 05/2017.
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
ts.stttc.edu.vn