Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Đồng Tháp (đến ngày 31/08/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học cụ thể như sau:

  1. Trường ĐH Trà Vinh: Đại học SP Ngữ văn Khmer thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  2. Trường ĐH Đồng Tháp: Đại học Sư phạm Địa lý và Giáo dục Chính trị (Giáo dục công dân) thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng liên thông lên đại học
  • Nhận hồ sơ đến ngày: 31/08/2017
  • Dự kiến ôn và thi: Tháng 9/2017

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Đồng Tháp (đến ngày 31/07/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học đến ngày 31/07/2017 cụ thể như sau:

  1. Trường ĐH Trà Vinh: ngành SP Ngữ văn Khmer
  2. Trường ĐH Đồng Tháp:

           - Liên thông đại học các ngành: Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị

           - Đào tạo văn bằng 2 các ngành: GD Mầm non, Ngôn ngữ Anh

 

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học liên kết với Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Đồng Tháp (đến ngày 30/06/2017)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh đại học đến ngày 30/06/2017 cụ thể như sau:

  1. Trường ĐH Trà Vinh: ngành SP Ngữ văn Khmer
  2. Trường ĐH Đồng Tháp:

           - Liên thông đại học các ngành: Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Ngữ văn

           - Đào tạo văn bằng 2 các ngành: GD Mầm non, Ngôn ngữ Anh

 

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn