Công văn 1262/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2019 về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

  1. Công văn thông báo chỉ tiểu tuyển sinh năm 2019: Xem chi tiết
  2. Phục lục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: Xem chi tiết

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT ngày 12/04/2019 Hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Xem chi tiết

Công văn 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Xem chi tiết

Văn bản 01/VBHN-BGDĐT ngày 06/3/2019 hợp nhất Thông tư 01/2019/TT-BGD ĐT ngày 25/02/2019 và Thông tư 06/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2018 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Xem chi tiết

Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Xem chi tiết

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn