Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế TS ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn