Văn bản 01/VBHN-BGDĐT ngày 06/3/2019 hợp nhất Thông tư 01/2019/TT-BGD ĐT ngày 25/02/2019 và Thông tư 06/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/02/2018 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn