Công văn 1262/BGDĐT-GDĐH ngày 29/3/2019 về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

  1. Công văn thông báo chỉ tiểu tuyển sinh năm 2019: Xem chi tiết
  2. Phục lục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019: Xem chi tiết
Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn