Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Xem chi tiết

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Xem chi tiết

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016

Xem chi tiết

Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015

Xem chi tiết

Công văn số 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Xem chi tiết

Thông tư liên tịch số 40/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

Xem chi tiết

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn