Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2017

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 - Trường CĐSP Sóc Trăng

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Trà Vinh

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
ts.stttc.edu.vn