Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành Đại học liên thông (liên kết Trường ĐH Đồng Tháp) đến ngày 20/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục nhận hồ sơ các ngành Đại học liên thông liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/05/2017.
  • Dự kiến ôn tập và thi: cuối tháng 05/2017.

Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học SP Ngữ văn Khmer (liên kết Trường ĐH Trà Vinh) đến ngày 15/05/2017

Phòng Đào tạo & NCKH, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ Đại học SP Ngữ văn Khmer cụ thể như sau:

  • Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2017
  • Thời gian dự kiến ôn tập sau ngày 20/05/2017

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng xin thông báo tuyển sinh đại học liên thông và văn bằng 2 hình thức VLVH liên kết với Trường ĐH Đồng Tháp cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0793. 851298 - 0793. 852597
Fax: 0793. 851606
www.stttc.edu.vn