Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học liên kiết với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2018 (chi tiết từng ngành cập nhật ngày 29/5/2018)

Phòng Đào tạo & NCKH Trường CĐSP Sóc Trăng xin thông báo đến thí sinh lịch ôn và thi tuyển sinh Đại học liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2018 cụ thể như sau:

  • Thời gian ôn thi: 7 giờ 30 ngày 02/06/2018
  • Nội dung ôn thi chi tiết từng ngành: Xem chi tiết
  • Địa điểm ôn thi: Trường CĐSP Sóc Trăng

Ghi chú: Lịch thi chi tiết từng môn sẽ thông báo sau

                                                                                    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh Trường CĐSP Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 139, Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993. 851298 - 02993. 852597
Fax: 02993. 851606
ts.stttc.edu.vn